Regulamin serwisu

1. Użytkownikiem portalu jest osoba, która po domniemanym zaakceptowaniu regulaminu portalu postanowiła dodać do niego wpis.

2. Wymaga się, by dodany wpis posiadał opis informujący o charakterze zgłaszanej strony internetowej i by treść opisu była unikalna (nie pojawiała się nigdzie indziej).

3. Wszelkie treści dodawane przez użytkowników muszą być zgodne z regulaminem oraz prawem, za co ponoszą oni pełną odpowiedzialność.

4. Pracownicy administracji stoją na straży prawa i regulaminu, tj. modyfikują lub usuwają treści niezgodne z powyższymi.

5. Regulamin obowiązuje w brzmieniu aktualnie dostępnym na łamach portalu.